„Pamiętnik Chrumasa” – odcinek 16 „Zdrowa impreza”