„Pamiętnik Chrumasa” – odcinek 17 „Zdrowe wyzwanie”