Program dla szkół

Zakończyła się kolejna edycja „Programu dla szkół”, którego celem jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci poprzez dostarczanie uczniom owoców, warzyw i przetworów mlecznych. W ciągu dwóch semestrów roku szkolnego 2018/2019 do szkół dostarczono 152 mln porcji owocowo-warzywnych oraz 148 mln porcji mlecznych.

„Program dla szkół” to unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który polega na dostarczaniu dzieciom owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych.

Głównym celem „Programu dla szkół” jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez dostarczanie uczniom produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych. Dzięki temu dzieci od najmłodszych lat poznają smaki zdrowych przekąsek.

Program obejmuje również działania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. Ich celem jest zwiększenie jego rozpoznawalności oraz budowanie świadomości rodziców i nauczycieli dotyczącej ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci. Działania edukacyjne, w których uczniowie uczestniczą, takie jak: wspólne przygotowywanie i spożywanie drugiego śniadania, zakładanie ogródków szkolnych czy organizowanie warsztatów kulinarnych, festynów oraz wycieczek tematycznych, poszerzają ich wiedzę na temat pochodzenia warzyw, owoców i produktów mlecznych. Ambasadorem „Programu dla szkół” jest postać Chrumasa – animowanego bohatera, który w zabawny sposób prezentuje dzieciom zasady zdrowego odżywiania. Można go zobaczyć w internecie na www.pamietnikchrumasa.pl i na kanale YouTube „Program dla szkół”.

„Program dla szkół” to unijny projekt będący kontynuacją dwóch programów: „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”

Warunki przystąpienia do „Programu dla szkół”, a także informacje o działaniach edukacyjnych i promocyjnych znajdą się: na stronie internetowej www.programdlaszkol.org.